From walidphares.com

Slavic Media
Walid Phares interview in Polish Policy Journal Nowe Panstwo "IHAD JAK JOGA"
By Dr Walid Phares
Oct 3, 2009 - 11:43:00 PM

O „islamistycznym ukąszeniu” zachodnich elit i ignorancji wobec totalitaryzmu z prof. Walidem Pharesem, amerykańskim ekspertem ds. dżiha du,rozmawia Olga Doleśniak-Harczuk. Na przestrzeni wielu lat spotkań i rozmów na szczeblu unijnym uświadomiłem sobie, że europejscy biurokraci i ich doradcy unikają utożsamiania terroru z jego pierwiastkiem ideologicznym. Nie chcieli przyjąć do wiadomości, że za działaniami dżihadu stoi ideologia totalitarna, mimo że wszelkie fakty niezbicie na to wskazywały.

[ Visit Website ]© Copyright 2003 by YourSITE.com