Return to Main Pagewalidphares.com

Join email List | Appearance Schedule | Publications | Contact Us 

Last Updated: Aug 14, 2018 - 4:43:16 AM 
           

Home 
CV
Op Eds
Articles
Interviews
Books
     Reviews of Books
     Future Jihad Web Site
     The War of Ideas Web Site
     The Confrontation
     The Coming Revolution
     Lost Spring Site
     The Choice
Printed Media
     Interviews
     Quoted
Radio
TV
Lectures
Walid Phares Blog
Phares in Spanish
Phares in French
Phares in Arabic
Academic
     Florida Atlantic University Teaching
     Lifelong Learning Society Teaching
Slavic Media
German
Portuguese
Videos
Italian
Kurdish
Asia
Romney for President 2012
Donald Trump 2016Slavic Media

Walid Phares interview in Polish Policy Journal Nowe Panstwo "IHAD JAK JOGA"
By Dr Walid Phares
Oct 3, 2009 - 11:43:00 PM

Email this article
 Printer friendly page

O äislamistycznym uk╣szeniuö zachodnich elit i ignorancji wobec totalitaryzmu z prof. Walidem Pharesem, ameryka˝skim ekspertem ds. d┐iha du,rozmawia Olga Doleťniak-Harczuk. Na przestrzeni wielu lat spotka˝ i rozmˇw na szczeblu unijnym uťwiadomi│em sobie, ┐e europejscy biurokraci i ich doradcy unikaj╣ uto┐samiania terroru z jego pierwiastkiem ideologicznym. Nie chcieli przyj╣Š do wiadomoťci, ┐e za dzia│aniami d┐ihadu stoi ideologia totalitarna, mimo ┐e wszelkie fakty niezbicie na to wskazywa│y.

[ Visit Website ]


© Copyright 2003-2018 by walidphares.com

Top of Page

Slavic Media
Recent Headlines
Phares interview in Czech Aktualne: "NeÜlo o nßhodnř ˙nos, °ekl o ╚eÜkßch expert na d×ihßd"
Phares to Russian Rosbalt Magazine: "al Qaeda wants Islamist states, with or without Mideast uprisings"
Walid Phares interview in Polish Policy Journal Nowe Panstwo "IHAD JAK JOGA"
Phares to Slovak News Agency: "Eurˇpsku verejnosŁ treba nauŔiŁ rozliÜovaŁ medzi islamom a ideolˇgiou"